Kredi Sistemi

 

Kredi sisteminin amacı Kullanıcıları Dosya Paylaşımı Yapıp dosya göndermesini sağlamak ve bunu sonucunda ödüllendirmektir. eMule kurulmuş olduğu Sıra/Kuyruk Sistemi kullanıcıların Kuyrukta bekledikleri zamana göre odaklıdır. Kredi sisteminde hesaplama yapılırken ana değişken olarak iki kullanıcı arasındaki Dosya Gönderme/Alma için beklenen süreyi almaktadır. Bir kullanıcıya daha fazla Gönderme yapılması o kullanıcıda Kuyrukta beklemede öncelik için avantaj sağlayacaktır. Değişkenler İki Kullanıcı arasında Dosya Transferi üzerinden hesaplanır. Bu hesaplamayı aşağıda görebilirsiniz. Bu bilgileri görebilmek için Kullanıcı üzerine Sağ tıklayıp Ayrıntılar kısmından Bakabilirsiniz:


Hesaplama için kullanılan 2 Değişken Bulunmaktadır:
  Oran1 = Toplam Gönderilen x 2 / Toplam İndirilen
  Oran2 = SQRT(Toplam Gönderilen + 2)
Her iki değer heaplanır ve Düşük olan değişken olarak kullanılır.
Bazı Sınırlayıcı Durumlarda Mevcuttur:
  > Toplam Gönderilen < 1MB => Değişken = 1
  > Toplam İndirilen = 0 => Değişken = 10
  > Değişkenler 1'den küçük ve 10'dan büyük olamaz

Notlar:
> Size doğru gönderim yapan kullanıcılar Kredi Sistemi ile ödüllendiriliyor. Kullanıcının Kredi Sistemini destekleyip desteklemediğinin önemi yoktur.
>

Kredi Sistemini desteklemeyen kullanıcılar sizden Dosya çektiğinde Kredi vermeyecektir.

> Krediler Evrensel değildir. Yani sadece iki kullanıcı arasında geçerlidir.
>

Kredilerin saklandığı yer clients.met dosyasıdır. Benzersiz kullanıcı kodu ile kullanıcılar tanımlanmaktadır ve bu sayede tanınabilirler.

>

Kredileriniz saklandığı yer size Borcu olan kullanıcılarda saklanır. Bu sahte krediyi önlemeye yardımcı olur.

> Kendi Kredilerin Görülmesi mümkün değildir.