eMule ilk kurulduğunda varsayılan Paylaşım Klasörü emule Klasörü içindeki Incoming klasörüdür. Eğer başka Klasörlerdeki dosyaları paylaşmak istiyorsanız

Seçenekler > Dizinler bölümüne geliyoruz ve Ctrl ile Klasörü seçerseniz Tüm Alt Klasörlerde Otomatik olarak secilmiş olacaktır.