Bağlandı, eD2k ve Kademlia'da yüksek ID aldı

Bağlandı, eD2k'da yüksek ID, Kademlia'da düşük ID (güvenlik duvarı yüzünden) aldı

Bağlandı, eD2k'da düşük ID, Kademlia'da yüksek ID aldı

Bağlandı, iki ağda düşük ID aldı

Kademlia'da bağlanmadı, eD2k'da yüksek ID aldı

eD2k bağlanmadı, Kademlia'da yüksek ID aldı

Kademlia bağlanmadı, eD2k'da düşük ID aldı

eD2k bağlanmadı, Kademlia'da düşük ID aldı

Her iki ağada bağlanmadı

Sunucular Kısmında Sunucuya bağlandığınızda Çeşitli Ayrıntılar gelmektedir. Buradan da ID nizi öğrenmeniz mümkündür.